Profil firmy - 

Čím se zabýváme

Dovolte nám, abychom představili naši projekční a inženýrskou kancelář, která je specializovaná na inženýrské a ekologické stavby. Projekční a inženýrská kancelář byla založena v září roku 1990. Od svého založení se zabývá především projekty ve vodním hospodářství.

 

Majitel společnosti vlastní osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, městského inženýrství. Je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů, Českého sdružení pro technická zařízení, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Zaměstnanci projekční kanceláře se zabývají projektováním a inženýrskou činností na území České republiky a Polska.

 

Technické zázemí se nachází na adrese Závodní 55/68, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, v objektu určeném pro projekční činnost. Tento objekt byl v roce 2005 rekonstruován a modernizován. Součástí objektu je pozemek pro bezpečné parkování automobilů zaměstnanců a návštěvníků firmy. Zázemí pro projekční a inženýrskou činnost je na vyspělé technické úrovni, která sestává z výkonného serveru, intranetu a pracovních počítačových stanic, firma je vybavena potřebnými projekčními programy. Celý systém doplňují dva výkonné plottery, z čehož jeden je přímo spojen se skládačkou, skener A0, tiskárna, kopírky barevné i černobílé. Projekční kancelář je vybavena velkoformátovým kopírovacím strojem, řezačkou a skládačkou.

 

K významným zákazníkům projekční kanceláře patří společnost Letiště Praha, a.s., Povodí Ohře, s.p., RWE, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., jednotlivá města, obce, vodohospodářská sdružení měst a obcí a investoři malých vodních elektráren v České republice i Polsku. Společnost spolupracuje trvale s externími pracovníky, kteří nejsou kmenovými zaměstnanci společnosti. Tito externí odborníci vlastní autorizaci v oboru pozemní stavby, dopravní stavby, technologická zařízení staveb, geodézie, geologie, hydrogeologie, statika stavebních konstrukcí, důlní stavby a biologie.

 

Od roku 2003 je kvalita projekčních prací a chodu celé organizace garantována certifikátem ISO 9001. V normě ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality (QMS), který organizace používá pro interní aplikaci, certifikaci, a pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. V roce 2016 byla Ing. Janu Šintákovi udělena Cena ČKAIT 2015 za projekt "Vodní elektrárna Roudnice nad Labem – Vědomice". ".