Profil firmy - 

Čím se zabýváme

Dovolte nám, abychom představili naši projekční a inženýrskou kancelář, která je specializovaná na inženýrské a ekologické stavby.


Projekční a inženýrská kancelář byla založena v září roku 1990. Od svého založení se zabývá především projekty ve vodním hospodářství.


Majitel společnosti vlastní osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, městského inženýrství. Je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů, Českého sdružení pro technická zařízení, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.


Zaměstnanci projekční kanceláře, kterých je v současné době 15, se zabývají projektováním a inženýrskou činností na území České republiky a Polska.


Technické zázemí se nachází na adrese Závodní 55, 360 06 Karlovy Vary-Dvory, v objektu určeném pouze pro projekční činnost. Tento objekt byl v roce 2005 rekonstruován a modernizován. Součástí objektu je i vlastní pozemek pro bezpečné parkování automobilů zaměstnanců a návštěvníků firmy.


Zázemí pro projekční a inženýrskou činnost je na současné technické úrovni, která sestává z výkonného serveru, intranetu a pracovních počítačových stanic, firma je vybavena potřebnými projekčními programy. Celý systém doplňují dva výkonné plottery HP, z čehož jeden je přímo spojen se skládačkou, skener A0, tiskárna, kopírky barevné i černobílé. Projekční kancelář je vybavena velkoformátovým kopírovacím strojem, řezačkou a skládačkou, vše značky OCÉ.


K významným zákazníkům projekční kanceláře patří společnost Letiště Praha, a.s., Povodí Ohře, s.p., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., jednotlivá města, obce nebo vodohospodářská sdružení měst a obcí, investoři malých vodních elektráren v České republice i Polsku.


Společnost spolupracuje trvale s externími pracovníky, kteří nejsou kmenovými zaměstnanci společnosti. Tito externí pracovníci vlastní autorizaci v oboru pozemní stavby, dopravní stavby, technologická zařízení staveb, geodézie, geologie, hydrogeologie, statika stavebních konstrukcí, znalci v oboru důlní stavby, biologie.


Od roku 2003 je kvalita projekčních prací a chodu celé organizace garantována certifikátem ISO 9001. V roce 2016 byla projekční kanceláři Ing. Jan Šinták - I.P.R.E. udělena Cena ČKAIT 2015 za projekt "Vodní elektrárna Roudnice nad Labem – Vědomice".