Reference   
 

                   Projekty A                Projekty B

 

 

Služba číslo
Foto
1 Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko č. 25 – Planá nad Lužnicí – Košická ulice, kanalizace – změna stavby před dokončením  
2

MVE Liběchov

foto1,foto2,foto3,

foto4

3 Žlutice-intenzifikace a modernizace ČOV foto1,foto2,foto3

foto4,foto5,foto7,

foto8

4 Oprava žulového koryta dešťové kanalizace ČOV Ruzyně Sever  
5 Oprava žulového koryta dešťové kanalizace ČOV Ruzyně Sever–II. Etapa  
6 VE Roudnice na Labem – Vědomice foto1,foto2,foto3,

foto4,foto5,foto6

7 VE Roudnice na Labem – Vědomice – rybí přechody  
8 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova – převod splaškových vod ulice K Přeložce do kanalizace ulice Šímova  
9 Dostavba splaškové kanalizace a ČOV Chyše  
10 MVE Borek Szlachecki, Polsko  
11 Vodní elektrárna Bělov  
12 elektrárna Bělov  
13 Kanalizace v aglomeraci Zdice – Chodouň foto1,foto2,foto3,

foto4,

14 VD Janov – výstavba druhé spodní výpusti foto1,foto2,foto3

foto4,foto5

15 Pstruží – vodovod, kanalizace  
16 Stříbro – intenzifikace a modernizace ČOV foto1,foto2,foto3,

foto4,foto5

17 Nová retenční nádrž na ČOV + ČKV Sever, letiště Praha Ruzyně foto1,foto2,foto3,

foto4

18 Obec Krásný Les – jednotná kanalizace a ČOV (situace)  
19 MVE Vítkovice  
20 MVE Merklín – manipulační a provozní řád  
21 ČOV Ruzyně Sever – Zpomalení nárazového odtoku srážkových vod v Únětickém potoce foto1,foto2,foto3,

foto4

22 Vyhledávací studie rozšíření retenčních kapacit na ČOV + ČKV Jih  
23 Oprava Kopaninského poldru  
24 Kolová-inženýrské sítě v lokalitách K Vodojemu, Maďarská, Na Špici, K Letišti – část K Vodojemu  
25 Městecký potok  
26 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku foto1,foto2,foto3,

foto4,foto5,foto6

27 Kolová – inženýrské sítě v lokalitě „U jídelny“  
28 Otročín, Brť – kanalizace a ČOV  
29 Karlovy Vary, vodovod Tuhnice – Stará Role, část Tuhnice – Dvory  
30 Vodovod Tuhnice – Stará Role, část Dvory – Stará Role  
31 Vodojem Potůčky  
32 Vodovod Modřín DN 300  
33 Vodovod Vojkovice – Jakubov (1. i 2. část)  
34 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku  
35 Dostavba splaškové kanalizace a ČOV Chyše – 2. část  
36 ČOV Přerov nad Labem, posouzení kapacity  
37 Kanalizace – rekonstrukce ulice Jiráskova, Nejdek  
38 Karlovy Vary, Doubí – STL plynovod ve Spálené ulici  
39 Vodovod Vojkovice – Jakubov, přípojky  
40 MVE Liběchov – Změna technologie 3. Etapa  
41 Vodovod – Jakubov (napojení na nový vodojem)  
42 Protipovodňová ochrana Stříbrný potok – ochrana budovy MÚ v Kraslicích  
43 Oprava vodovodů provozu místa plnění Mariánské Lázně  
44 Rekonstrukce vodovodů provozu místa plnění Mariánské Lázně  
45 Rekonstrukce kanalizace v Plesné v ulici Dlouhá  
46 Dostavba splaškové kanalizace a ČOV Chyše  
47 Čistá Berounka – etapa I, projekt č. 04 02 a 04 03 – dostavba kanalizace a vodovodu, k.ú. Pozorka u Kladrub  
48 Nejdek – Rekonstrukce komunikace v ulici Švermova  
49 Karlovy Vary, vodovod Tuhnice – Stará Role, část Tuhnice – Dvory  
50 Vodovod Plesná, Šneky  
51 Napojení Merklína na vodovod a kanalizaci Hroznětín  
52 Aš, rekonstrukce vodovodu Modřín II. Etapa  
53 Bečov nad Teplou, ulice U Trati – odstranění stavby bývalé ČOV pro objekty č.p. 460, 461 a 462  
54 Mariánské Lázně, ul. 1. máje – vodovodní řad  
55 Kanalizace Kluč II. etapa, Habartov  
56 Mezirolí č.p. 27 – kanalizační přípojka  
57 Mariánské Lázně, ul. 1. máje – vodovodní řad  
58 Rekonstrukce přivaděčů z prameniště ÚV Nebanice  
59 Vojkovice – Jakubov – přípojky  
60 Křivoklát – čistírna odpadních vod foto1,foto2,foto3,

foto4

61 Zdroj vody Městečko s napojením na VDJ Křivoklát  
62 Rekonstrukce čiřičů ÚV Mariánské Lázně (výkres) foto1,foto2,foto3,

foto4

63 Křivoklát – kanalizace a vodovod  
64 Vodovod Městečko – Křivoklát  
65 Vodovod Radonice – část Radechov  
66 Mariánské Lázně, ul. 1. máje – vodovodní řad  
67 Aš – Rekonstrukce vodovodu Modřín II. Etapa  
68 Karlovy Vary, vodovod Tuhnice – Stará Role, část Tuhnice – Dvory    
69 Vodovod Plesná, Šneky – vodovodní přípojky  
70 Pasport vnitřních rozvodů pitné a požární vody všech objektů ZŠ Rotava  
71 Napojení Merklína na vodovod a kanalizaci Hroznětín  
72 Kanalizace Kluč II. etapa, Habartov  
73 Lomnička – vodovod a kanalizace  
74 Plesná č.p. 149 – kanalizační přípojka  
75 Přeložka kanalizačního sběrače stoky A v Truhlářské ulici č.p. 20, Cheb  
76 Výměna vodovodního řadu do Smolné  
77 Oprava vodovodů Mariánské Lázně – Ke Kostelu  
78 Přepojení kanalizace Stará Voda  
79 Vodovod Radonice – část Kojetín  
80 Vodovod Radonice – část Vojnín  
81 Vodovod Radonice – část Miřetice  
82 Oprava vodovodů Mariánské Lázně – Palackého  
83 Oprava vodovodů Mariánské Lázně – Havlíčkova, Skalníkova  
84 HC Kadaň – výstavba nové MVE na levém břehu (výkres)  
85 Kanalizace Kluč III. etapa, Habartov  
86 Křivoklát – kanalizace a vodovod – přípojky  
87 Hygienizace kalu ČOV + ČKV SEVER, letiště Praha  
88 MVE Veletov – modernizace a rekonstrukce foto1,foto2,foto3,

foto4,foto5

89 Čerpací stanice odpadních vod – Plesná  
90 Odkanalizování Věznice Ostrov  
91 Otročín a Brť – tlaková kanalizace a ČOV  
92 Stavební úpravy a doplnění technologie na potrubí surové vody (Strašice)  
93 Rekonstrukce hlavního mola – Kamencové jezero Chomutov foto1,foto2,foto3,

foto4

94 Oprava kanalizace – Mariánské Lázně Koliba – Zádub  
95 Oprava kanalizace ul. Pivovarská, Cheb  
96 Stavební úpravy a doplnění technologie na potrubí surové vody (Strašice)  
97 Oprava bezpečnostních přepadů rybníků v Loučkách  
98 Nejdek, Smetanova ulice – rekonstrukce vodovodu  
99 Vodovod Radonice – část Radechov – část B  
100 PD Poděbrady – Jamborovka (situace, podélný řez) situace1,situace2,

situace3,situace4

 

101 Sadov, areál Sedleckého kaolinu – nakládání s dešťovými vodami DSKPS  
102 Zdroj vody Městečko s napojením na VDJ Křivoklát  
103 Pivovar Cheb – Projektová dokumentace přeložky vodovodu  
104 Úpravna vody Dyleň – DUR  
105 ČOV + ČKV Jih – Konzervace stavby  
106 Poldr Kněževes  
107 Kanalizační řád obce Chodov  
108 Rozšíření ČOV a ČKV Jih v rozsahu nutném pro zdárné dokončení díla foto1,foto2,foto3,

foto4 

109 Obnova MVE Vysoká Pec, Rolava, ř.km 21,35  
110 Loket – odkanalizování lokality Finské domky  
111 Čerpací stanice odpadních vod – Plesná  
112 Velichov – vodovod do Vojkovic  
113 Poldry Pnětluky  
114 Letiště Praha, ČOV Jih – rekonstrukce kalové nádrže foto1,foto2,foto3

foto4,foto5,foto6

115 Letiště Praha, ČOV Jih – rekonstrukce biologických linek foto1,foto2,foto3

foto4,foto5

116 Letiště Praha, ČOV Sever – rekonstrukce biologických linek foto1,foto2,foto3

foto4,foto5,

117 Otročín a Brť – tlaková kanalizace a ČOV foto1,foto2,foto3

foto4

118 ÚV Vysoká Pec – výměna vodovodů surové vody  
119 Městečko – kanalizace a vodovod – přípojky  
120 Úprava kanalizace – hrad Křivoklát  
121 ČS PHM Celní – Plesná  
122 Odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí  
123 PD Intenzifikace ČOV Český Brod foto1,foto2,foto3,

foto4

124 Psáry – intenzifikace ČOV – PD (DSJ) a inženýrská činnost, včetně rozpočtu
a výkazu výměr pro VŘ na zhotovitele stavby
(výkres, situace, řezy)
foto1,foto2,foto3,

foto4,foto5,foto6,

situace1,situace2

situace3,situace4

situace5,situace6

situace_7_1_etapa

situace_7_2_etapa

tech_schema_1_etapa

tech_schema_2_etapa

prutok_sch_1_etapa

prutok_sch_2etapa

125 MVN Nové Stanovice II – zachycení podzemního výronu

 

126 Napojení Merklína na vodovod a kanalizaci Hroznětín  
127 Tlakové kanalizační přípojky Otročín a Brť  
128 Studie na úpravu Rašelinového potoka v areálu Léčebných lázní, Lázně Kynžvart  
129 Úpravna vody Kaplanka – Aš  
130 Šťáhlavy – modernizace čistírny odpadních vod foto1,foto2,foto3,

foto4,foto5,foto6,

foto7
131 Libeř – vodovod, zpracování projektové dokumentace a inženýring  
132 Projektová dokumentace na rekonstrukci ČOV Mariánská  
133 Nejdek – Zahradní ulice, propojení vodovodu  
134 Nejdek – Sídliště 9. května, oprava kanalizace  
135 Projektová dokumentace na rozšíření ČOV Chýně  
136 Nová retenční nádrž na ČOV+ČKV sever, Letiště Praha – SO 317 obslužné areálové plochy (DZSPD)  
137 Kanalizace a ČOV Pustověty  
138 Část vodohospodářských opatření PSZ v k.ú. Pnětluky – poldry  
139 Kanalizace Tršnice – projektová dokumentace  
140 Vodovod Háj u Staré Vody  
141 Habartov „Na Rovince“ – návrh splaškové kanalizace  
142 Vodovod Libeř – udržovací práce na přívodním řadu z PSV  
143 Čistá Berounka – etapa Kladruby, Pozorka – vodovod projekt č. 4.7.2. Kladruby kanalizace  
144 Kanalizační přípojka pro Kulturní dům, Nejdek  
145 Projektová dokumentace na rozšíření ČOV Chýně (situace) situace1,situace2

situace3

 
146 Tlaková kanalizace a čistírna odpadních vod Račice  
147 Monolitická ČOV Pustověty  
148 Nejdek rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Dukelská, Kollárova, sídliště 9. května a rekonstrukce kanalizace v ulicích J. A. Gagarina, Osvětimská
a Bezručova
 
149 VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka  
150 Sportovní a záchranářský areál s divokou vodou – Sulkov  
151 Zdroj vody Městečko s napojením na VDJ Křivoklát  
152 Propojení vodovodů Slapany a vodovodu Starý Hrozňatov  
153 Letiště Praha, ČOV sever - rekonstrukce biologických linek  
154 Pasport septiku Lípa č.p. 7  
155 Intenzifikace ČOV Hroznětín (situace, řezy) foto1,foto2

situace1,situace2,

situace3

156 Dostavba vodovodu a kanalizace v lokalitě „Rak“ Říčany  
157 Odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí (situace)  
158 Zkapacitnění otevřeného koryta ČOV Sever  
159 Přepojení stoky G do Kopaninského poldru (situace, řezy) situace1,situace2

situace3,situace4

 
160 Stříbro – Smuteční vrch, Na Výsluní, V Domkách kanalizace  
161 Jez Čistá – Svatava, pasport  
162 Ostrov, Vykmanov – odkanalizování místní části  
163 Dražov, Dolní Dražov – tlaková kanalizace  
164 Tachov – Mýto, Milíře – tlaková kanalizace  
165 ČOV Průhonice  
166 Kynšperk nad Ohří – zásobování lokality Štědrá pitnou vodou – Vodovod Štědrá  
167 Intenzifikace a rozšíření ČOV Dobřichovice (situace) foto1,foto2,foto3,

situace1,situace2,

situace3

 
168 Vodovod Kovářská – Háj – změna stavby před dokončením  
169 Letiště Praha – Sanace staré části ČOV Sever  
170 Vodní hospodářství správního území obce Rozvadov (Rozvadov, Rozvadov – Celnice, Rozvadov – Hřbitovní, Kóta, Kateřinské Chalupy, Svatá Kateřina, Rozcestí, Milíře, Nové Domky, Diana)  
171 Festivalový most, rekonstrukce, přeložka vodovodu  
172 Rekonstrukce mostu Široká ulice – přeložka vodovodu  
173 MVE Liběchov – zámečnické konstrukce – lávka, přístup na střechu, zábradlí střechy  
174 ČOV Chýně – modernizace kalového hospodářství  
175 Habartov „Na Rovince“ splašková kanalizace a vodovod, změna stavby  
176 Loket – Břehy, Vodohospodářské objekty  
177 Letiště Praha – Rekonstrukce dmychárny ČOV Sever (situace, půdorys) situace1
178 Intenzifikace ČOV Kdyně (situace)

situace1,situace2

179 Letiště Praha – Posílení stoky S_L (situace, podélný řez)

situace1,situace2

situace3,situace4,

situace5

180 Gravitační kanalizace, vodovod a ČOV Horní a Dolní Nivy  
181 Gravitační kanalizace Boučí s novou ČSOV a výtlakem na ČOV pro průmyslovou zónu. Nové zásobovací potrubí vodovodu Boučí z průmyslové zóny  
182 ČOV Chýně – Vodovodní přípojka, projektová dokumentace  
183 Pstruží – vodovod a kanalizace, ČOV  
     
     
                                                               Projekty B                                          nahoru
Služba číslo

Foto

1 Vodovod Mrázov – skutečné provedení technologie ČS Teplá  
2 Kanalizace v aglomeraci Zdice – Chodouň foto1,foto2,foto3,

foto4

3 Ervěnický koridor – rekonstrukce  
4 Loučná pod Klínovcem ev.č. 25, terénní úpravy – prostor pro umístění nádob pro komunální odpad a sněhu (DUR)  
5 Loučná pod Klínovcem ev.č. 25 – stavba opěrné zdi (DUS)  
6 Loučná pod Klínovcem ev.č. 25 – zastřešení schodiště zimního vstupu (dokumentace pro ohlášení stavby podle § 104 odst. 2 písmeno c) zákona 183/2006)  
7 ČOV Nové Hamry – Splašková kanalizace Nové Hamry (1. etapa)  
8 Loučná pod Klínovcem, kanalizace Kozí plácek, pro objekty ev.č. 24, 25, 45 a 80  
9 ČOV Nová Role, stavební úpravy – rekonstrukce foto1,foto2,foto3,

foto4

10 Jáchymov, Klínovec – VDJ Háj – vodovod  
11 Kanalizace města Abertamy a Hřebečná  
12 Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rekreačních objektů Loučná pod Klínovcem – etapa západ  
13 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova  
14 Velké Popovice – výstavba rodinného domu na st.p.č. 197 a p.p.č. 179/7  
15 Háj – vodojem – rozšíření objemu o 100m3  
16 Vejprty, Nové Zvolání – odkanalizování  
17 Kanalizace města Abertamy a Hřebečná – Rozšíření ČOV Pernink  
18 Kanalizace města Abertamy a Hřebečná – ČSOV C „Perninská“ s hrubým předčištěním, sjezd k ČSOV C  
19 Kanalizace města Abertamy a Hřebečná – SO 16 Změna trasy výtlaku splaškových vod Abertamy – Pernink. Vodovod Pernink – Abertamy  
20 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova. SO 01.1.2. Splašková kanalizace, stoka AG, ulice Tyršova, křížení kolejiště ČD, úsek Š5 - Š6  
21 VD Janov – výstavba druhé spodní výpusti  
22 Velké Popovice – výstavba rodinného domu na st.p.č. 197 a p.p.č. 179/7  
23 VD Janov – výstavba MVE, vyvedení výkonu foto1,foto2,foto3,

foto4,foto5

24 Odkanalizování lokality Vejprty – jih  
25 ČOV Nové Hamry – Splašková kanalizace Nové Hamry (1. etapa) – DSP  
26 ČOV Nové Hamry – Splašková kanalizace Nové Hamry (1. etapa), část SO 04 Likvidace stávající ČOV – dokumentace bouracích prací  
27 Rybí hospodářství Přísečnice – úprava technologie rozvodů vody foto1, foto2, foto3
28 Karlovy Vary, Vodovod Tuhnice – Stará Role, část – stavební úprava – rekonstrukce lávky přes Ohři  
29 Boží Dar, STL plynovod pro objekty bývalé celnice  
30 VD Janov – výstavba MVE  
31 VD Skalka – oprava Gallova řetězu a segmentového uzávěru  
32 Karlovy Vary, Vodovod Tuhnice – Stará Role, část – stavební úprava – rekonstrukce lávky přes Ohři (+ dokumentace bouracích prací)  
33 Vodojem Bublava  
34 Bublava – vodovod, 2. Etapa  
35 Boží Dar, STL plynovod pro objekty bývalé celnice  
36 VD Skalka – oprava 2 ks přímočarých hydromotorů klapky  
37 Apartmánový dům MAGNUM, Karlovy Vary  
38 Jáchymov, Klínovec – VDJ Háj – vodovod  
39 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova část kanalizace  
40 Rekonstrukce čistírny odpadních vod obce Horní Bezděkov foto1, foto2, foto3
41 Průmyslový vodovod Nechranice (PVN), přelivné objekty – výměna klapek a revize montážních vložek foto1, foto2, foto3
42 VD Březová – vybudování štěrkové propusti na jezu pod LG Březová – odtok foto1, foto2, foto3
43 MEW Ratowice, Polsko  
44 Kanalizace města Abertamy a Hřebečná, SO 06 ČSOV B „U Hřbitova“ SO 16 výtlak Abertamy – Pernink, vodovod Abertamy – Pernink  
45 Vejprty, Nové Zvolání – odkanalizování  
46 Kanalizace města Abertamy a Hřebečná, SO 06 ČSOV B „U Hřbitova“  
47 Kanalizace města Abertamy a Hřebečná, výtlak Abertamy – Pernink, vodovod Abertamy – Pernink  
48 Karlovy Vary, Vodovod Tuhnice – Stará Role, část Dvory – Stará Role  
49 Líský – kanalizace a vodovod (situace) situace1, situace2
50 HC Nechranice – ČOV  
51 VD Nechranice, komunikační chodba - výměna opláštění rozvodny NN  
52 Kolová, rodinný dům č.p. 84 – přípojka gravitační splaškové kanalizace s čerpací stanicí odpadních vod  
53 MVN Dlouhá Lomnice – oprava stavidlového objektu  
54 MVN Nové Stanovice II – oprava stavidlového objektu a vytěžení sedimentu  
55 Vejprty, Nové Zvolání – odkanalizování (změna stavby před dokončením)  
56 ČOV Nové Hamry – Splašková kanalizace Nové Hamry (1. etapa)  
57 Čerpací stanice odpadních vod Hřbitovní – odvedení dešťových vod  
58 MVN Nepraš situace1,situace2,

situace3, situace4

59 Otročín a Brť – dokumentace tlakové kanalizace  
60 Kanalizace Nové Zvolání (Vejprty, Nové Zvolání – odkanalizování)  
61 Malá vodní elektrárna Lovosice – Píšťany II  
62 RH Přísečnice – oprava venkovních bazénů – variantní studie  
63 ČOV Immogard s.r.o, Libavské Údolí – studie  
64 III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční dešťová kanalizace  
65 Loučenský p., ř.km 1,670 – 5,110 (Duchcov) – protipovodňová opatření města Duchcova  
66 VD Březová – oprava spárování dlažeb pod hrází foto1,foto2,foto3,

foto4,foto5,foto6,foto7,

67 Jáchymov, Klínovec – VDJ Háj – vodovod (dodatečné povolení)  
68 Výměna PLC automatů a nadstavbového systému vizualizace a řízení, ÚV Káraný  
69 VN Oborák foto1
70 Kadaň – vyvedení výkonu nové MVE na levém břehu  
71 VN Rybárna  
72 MVN Přestáňský Horní foto1, foto2, foto3
73 Vejprty, Nové Zvolání – odkanalizování – objekt desodorace  
74 Rekonstrukce čistírny odpadních vod obce Horní Bezděkov foto1, foto2, foto3

foto4, foto5, foto6

75 VN Březenec – oprava požeráku a rekonstrukce potrubí SV  
76 Oprava Mandavy ve Varnsdorfu pod kostelem – projektová dokumentace foto1,foto2,foto3,

foto4,foto5,foto6,foto7,

77 Kanalizace a vodovod Nové Hamry II.  
78 Rozšíření parkoviště pro CASINO ADMIRAL, Pomezí nad Ohří, přeložka bezejmenné vodoteče ID 10222115  
79 Svitávka v Mařenicích od čp. 187 po čp. 46 – projektová  dokumentace (foto) foto1
80 Splašková kanalizace Nové Hamry (1. etapa)  
81 VDJ Lomnice  
82 Jez Loket horní – projektová dokumentace  
83 Bublava – prodloužení vodovodu  
84 III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční dešťová kanalizace  
85 Immogard Libavské údolí – náhon průmyslové vody  
86 Objekt svodidel na hrázi vodní nádrže Oborák, podél sil. III/201 37  
87 Kanalizace a vodovod v ul. Revoluční a v sídle Údolí u Lokte  
88 III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční D2 SO 301 – dešťová kanalizace – přeložky plynovodních zařízení  
89 Studny v povodí Cínového potoka k.ú. Kolová – pasport  
90 PPV KP Chomutov, Zahradní – odkrytí koryta foto1,foto2,foto3,

foto4,foto5,foto6,foto7,

91 VD Jirkov – regulační uzávěry 2 ks  
92 MVN Nové Stanovice II – doplnění patního drénu  
93 Obec Hrušková

   a) Vystrojení průzkumného vrtu a jeho propojení s vodojemem

   b) Spojení stávajícího prameniště PR1 s jímacím objektem a vodojemem
 
94 Citice, výměna vodovodu v trase  
95 Nové Sedlo, výměna vodovodu v trase  
96 Vodovod Kaceřov, Za úřadem  
97 VD Skalka – odtokové komory uzávěrů s.v. VD Skalka – hradící klapka bezpečnostního přelivu  
98 Bublava – rozšíření kanalizace – tlaková stoka TK1  
99 Bublava – rozšíření vodovodní a kanalizační sítě  
100 Bublava – vodovod  
101 Obec Hrušková – realizace nového a regenerace stávajícího zdroje vody, nová úpravna vody, rekonstrukce vodojemu  
102 Jez ve Slapanech – těleso jezu foto1,foto2,foto3,foto4
103 VD Nechranice – elektro přípojka pro provozní areál  
104 Projektová dokumentace rekonstrukce vodních staveb v Mariánských Radčicích (Požární nádrž) foto1,foto2,foto3,
105 Projektová dokumentace rekonstrukce vodních staveb v Mariánských Radčicích (Opěrné zdi Radčického potoka v intravilánu obce)  
106 Bublava – rozšíření kanalizace – tlaková stoka TK1  
107 Vodojem Kamenice foto1, foto2, foto3
108 ČOV Loket – PD pro uvedení třetí linky do provozu  
109 PVN (Průmyslový vodovod Nechranice) I/II – kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty  
110 Háj – vodojem – rozšíření objemu o 200 m3  
111 Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle + vodovod DN 300 mm foto1, foto2, foto3
112 Háj – vodojem – rozšíření objemu o 200m3  
113 MVE Fláje – projektová dokumentace  
114 VD Kadaň – trámce pro hydraulický nakládací jeřáb  
115 MVE Horka – rekonstrukce čerpadla  
116 Jez Loket horní – servopohony pro hradidla č. 3 a 4  
117 VD Kadaň – schodiště v levém zavázání  
118 VD Křímov – rekonstrukce a zkapacitnění odpadního koryta a lmg profilu. VDKřímov – 3. provozní uzávěr SV DN 800  
119 ÚP Rozvadov – zpracování návrhu zásobování vodou a odkanalizování  
120 PVN I – Kalníková šachta č. 24 – projektová dokumentace (DSP/DPS)  
121 Vodovod Bublava – bytové domy na pozemku p.p.č. 1312/5, 1321/2 v k.ú. Bublava  
122 Bublava – vodovod a splašková kanalizace – 4 domy  
123 VD Křímov – 3. provozní uzávěr SV DN 800 – modernizace elektroinstalace  
124 MVE Fláje – nová MVE na odbočce z pravé spodní výpusti  
125 Kamenice – posílení tlaku zvětšení průměru potrubí pro pravou část obce  
126 Nové Sedlo – výtlak z ČOV průmyslová zóna do gravitační kanalizace  
127 Staré Sedlo – ulice Sokolovská, vodovod  
128 Kynšperk nad Ohří – ulice Okružní, výměna kanalizace  
129 Kynšperk nad Ohří – ulice Jiřího z Poděbrad, výměna vodovodu a kanalizace  
130 Kynšperk nad Ohří – ulice Jana Nerudy, výměna vodovodu a kanalizace  
131 Habartov – ulice Karla Čapka, výměna vodovodu  
132 Dolní Rychnov, ul. Dobrovského – vodovodní přípojky pro objekty PČR, SO 02 Vnitřní vodovody  
133 Lom Jiří ČSUV SU – rekonstrukce stávající technologie  
134 Tvršický vodovod – šachta č. 3 – projektová dokumentace  
135 Dostavba kanalizace v obci Stříbrná, lokalita 2 – kanalizace Severní části, lokalita 3 – kanalizace Nad parkovištěm  
136 Skladovací hala 1000 m2 na p.p.č. 432/1 a 430 v k.ú. Dubí, část Pozorka  
137 Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Oloví I  
138 Varianty intenzifikace ČOV Citice  
139 VD Kadaň – trámce pro hydraulický nakládací jeřáb – výměna kabelů v kabelových nosnících mezi rozvaděči 4 strojoven  
140 VD Kadaň – trámce pro hydraulický nakládací jeřáb – II. etapa  
141 Jez ve Slapanech – oprava tělesa jezu  
     
     
                                                                                                                                                 nahoru