Projekt:

Kanalizace v aglomeraci Zdice – ChodouňPředmětem stavby je odkanalizování části města Zdice a obce Chodouň. Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace, výstavbu nové gravitační a tlakové kanalizace a výstavbu kanalizačního výtlaku ve Zdicích a výstavbu gravitační kanalizace a kanalizačních výtlaků v obci Chodouň včetně čerpacích stanic, přeložek vodovodů a kanalizačních přípojek.


Splaškové vody budou likvidovány ve stávající čistírně odpadních vod.

Rozsah stavby:  
SO 01 Tlaková kanalizace Zdice Průmyslová zóna 2997,3 m
SO 02 Kanalizace Zdice Pod Knihovem

gravitace 787m, výtlak 267,8m

1ks ČSOV

SO 03 Gravitační kanalizace Zdice 863m
SO 04 Stavební úpravy - rekonstrukce v povodí stoky A Zdice 1657,5m
SO 05 Stavební úpravy - rekonstrukce v povodí stoky B Zdice 1416,0m
SO 06 Výtlačný řad Chodouň 1416,0m,1ks ČS
SO 07 Kanalizace Chodouň

gravitace 4939,5 m

výtlaky 859,0 m,

4 ks ČSOV

přeložky vodovodů 370,5m

SO 08 Zařízení staveniště 1 soubor
PS 01 Technologické vybavení ČS  
Strojní technologie 6 souborů
Elektrotechnologie 6 souborů
Projekční kancelář pro tuto stavbu zajišťovala stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele a dokumentaci pro provedení stavby.
Stavba byla realizována v letech 2012-2014


Výkresy: