Projekt:

ČOV Nová Role – rekonstrukceRekonstrukcí ČOV Nová Role byla zvýšena projektová kapacita ze stávajících 3 400 EO na 5 650 EO.


Rekonstrukce se dotkla všech objektů čistírny: rozdělovací komora, nové hrubé předčištění s novým lapákem písku a česlemi, začlenění usazovací nádrže do biologického stupně. Součástí rekonstrukce je nová dosazovací nádrž o průměru 15 m.


Zároveň byla vyměněna dmychadla, čerpadla a aerační systémy v nádržích biologie.


Rekonstrukce byla provedena v letech 2014-2015.Výkresy: