Projekt:

ČOV Žlutice – rekonstrukce čistírny odpadních vodPotvrzujeme tímto, že projekční kancelář Ing. Jan Šinták – I.P.R.E. zpracovala Zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby na realizaci ČOV Žlutice.


Zvýšení kapacity ČOV Žlutice z původních 964 EO na 2 300 EO.


Náklady rekonstrukce ČOV Žlutice: 37 mil. Kč (bez DPH).


Stavba byla spolufinancována z fondů Ministerstva zemědělství i EU. Dle zpracované dokumentace byla stavba vysoutěžena a realizována.


Termíny:  
Aktualizace Zadávací dokumentace: 11/2011 – 02/2012
Realizace stavby: 04/2012 – 12/2013


Výkresy: