Projekt:

Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko, část II, stavba II – kanalizaceDruh dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (ZDS) a dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Rozsah investičních nákladů: 289 876 105 Kč bez DPH

Předmět zakázky:

Území, v němž se stavba kanalizace a vodovodu nachází, jsou města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Předmětem projektové dokumentace a inženýrské činnosti byla rekonstrukce a nová výstavba kanalizačních stok a vodovodních řadů ve městech Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí.

Rozsah stavby:  

Podprojekt 5 Měšice východ – kanalizace a ČS

 
Navržená kanalizace (stoky splaškové a jednotné kanalizace) 354,1 m
Navržený výtlak 1126,80 m
Čerpací stanice odpadních vod 1 soubor
Investiční náklad 16 256 141,- Kč
   

Podprojekt 6 Doliny kanalizace

 
Navržená kanalizace (stoky splaškové a jednotné kanalizace) 350,5 m
Odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti 130 m
Investiční náklad 5 500 692,- Kč
   

Podprojekt 7 Čelkovice kanalizace

 
Kanalizace  
Navržená kanalizace (stoky splaškové a jednotné kanalizace) 3 089,4 m
Odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti 1611,5 m
Vodovod  
Navržené vodovodní řady 3159,7 m
Odbočky pro domovní přípojky 1255 m
Investiční náklad 94 708 012,- Kč
   

Podprojekt 9 Rekonstrukce sběrače Údolní ul. - Elektroisola a Chýnovská ul.

Navržená kanalizace (stoky splaškové a jednotné kanalizace) 501,9 m
Odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti 223,4 m
Investiční náklad 19 733 607,- Kč
   

Podprojekt 14 Rekonstrukce kanalizace ul. Hošťálkova, Harantova, Thurnova

Kanalizace  
Navržená kanalizace (stoky splaškové a jednotné kanalizace) 1287 m
Odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti 1594,1 m
Vodovod  
Navržené vodovodní řady 1209,1m
Odbočky pro domovní přípojky 1527,4 m
Investiční náklad 66 153 413,- Kč
   

Podprojekt 16 Rekonstrukce kanalizační stoky v ulicích Bydlinského, Husinecká, B.Němcové, Trocnovská, Soběslavská, U Obecních domů

Navržená kanalizace (stoky kanalizace) 1587,2 m
Odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti 1168 m
Investiční náklad 49 144 785,- Kč
   

Podprojekt 24 Rekonstrukce kanalizace v ulici Rudé armády – Sezimovo Ústí

Navržená kanalizace 695,9 m
Odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti 390 m
Investiční náklad 22 884 319,- Kč
   

Podprojekt 25 Planá nad Lužnicí – Košická ulice, kanalizace

Navržená kanalizace 507,6 m
Bezvýkopová technologie - vložka 330,3 m
Odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti 164 m
Investiční náklad 15 495 136,- Kč
   
Součástí je inženýrská činnost: ano
Termíny:  
Zahájení 01/2008
Dokončení 11/2009