Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je výstavba nové čistírny odpadních vod pro 8150 EO včetně příjezdové komunikace k ČOV, dostavby kanalizační sítě, výstavby vodovodních řadů, připojení nových objektů na nové kanalizační a vodovodní řady.


Projekt:

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města NejdkuZpracovávané dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Dokumentace zadávací (tendrové) dokumentace (DZS)
Rozsah investičních nákladů: 285 mil. Kč
Rozsah stavby:

1 čistírna odpadních vod pro 8150 EO včetně kalového hospodářství

23, 461 km nové kanalizace

372 m rekonstruované kanalizace

8,515 km vodovodních řadů

432 ks kanalizačních přípojek

162 ks vodovodních přípojek

Součástí je inženýrská činnost: ano, součástí projektu byla kompletní inženýrská činnost k zajištění Územního rozhodnutí a potřebných stavebních povolení
Financování projektu: z Fondů EU
   
Termíny:  
Zahájení 03/2009
Podání žádostí o ÚR 07/2009
Vydání ÚR 10/2009
Zahájení prací na dokumentace pro stavební povolení 08/2010
Vyhotovení dokumentace pro stavební povolení 11/2010
Zahájení prací na DZS 03/2011
Podání žádostí o stavební povolení 08/2011
Ukončení prací na DZS 10/2011
Vydání stavebního povolení na ČOV a kanalizaci 10/2011
Realizace 09/2013-09/2015
   
Dosažená kvalita díla:
Požadované zadání a závazky jsou plněny v termínu, v nasmlouvaném rozsahu a na požadované odborné úrovni.


Výkresy: